Uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, ändrade föreskrifter
Skatteverket

Uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, ändrade föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Ändring i SKVFS 2004:1.

Prenumerera på SKV Skatt