Uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, ändrade föreskrifter
Skatteverket

Uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, ändrade föreskrifter

3800

38 kr

Ändring av SKVFS 2004:1; 4, 12 och 13 §§ .

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: