Uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet, föreskrifter
Riksskatteverket

Uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet, föreskrifter

3160

32 kr

Jfr prop.

2000/01:33

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: