Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Prop. 2016/17:58
Finansdepartementet

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Prop. 2016/17:58

23000

230 kr

Föreslår bl.a. att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket.Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklaration som ska innehålla uppgifter om ersättning till en viss betalningsmottagare ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bl.a. kontrolluppgiften om intäkt i inkomstslaget tjänst. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.
Produktdetaljer: