Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan
Skolverket

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

6500

65 kr

Beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation för att synliggöraprocesserna i förskolans verksamhet. Dokumentationen kan användas som underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och vilka utvecklingsbehov som finns i enlighet med förskolans läroplan.Genom den pedagogiska dokumentationen blir det möjligt att göra barnens lärprocesser och lärstrategier synliga – för såväl barnet och föräldrarna som personalen. Det blir även möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilda stödinsatser.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 74
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: skv121276