Uppföljning av förskrivning och användning av läkemedel
Socialdepartementet

Uppföljning av förskrivning och användning av läkemedel

1900

19 kr (exkl. moms)

Utredaren ska göra en bred analys av nuvarande och framtida behov av medicinsk och ekonomisk uppföljning på läkemedelsområdet.


Jfr prop. 2001/02:63.

Tryckt upplaga: