Uppfinningars betydelse för Sverige
Norstedts Juridik

Uppfinningars betydelse för Sverige

Hur kan den svenska innovationskraften utvecklas och tas tillvara bättre?

26500

265 kr (exkl. moms)

Inrätta ett särskilt innovationskontor för att stödja enskilda uppfinnare och småföretag med uppfinnaridéer i mycket tidiga skeden.

Det föreslår Charlotte Norrman och Per Frankelius, från Linköpings universitet, i en förstudie som VINNOVA medfinansierat.
Forskarnas huvudförslag är att inrätta ett nionde innovationskontor, för att stödja enskilda uppfinnare och småföretag med uppfinnaridéer i mycket tidiga skeden. Det handlar om en ny typ av nationell resurs med regionala noder där uppfinnarnas innovationskraft tas tillvara och erbjuds utvecklingsstöd.
Rapporten har tagits fram genom Linköpings universitet med Svenska Uppfinnareföreningen som uppdragsgivare och koordinator. Arbetet har möjliggjorts genom finansiering från VINNOVA, Tillväxtverket och Almi.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order
Produktdetaljer: