.
Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription. SOU 2017:84
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription. SOU 2017:84

Betänkande från Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

55000

550 kr (exkl. moms)

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription. SOU 2017:84

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription. SOU 2017:84

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 396
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824691-7
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Redan i dag finns det utrymme enligt lagstiftningen att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder eller som följd av preskription. Trots detta vistas ett antal personer under längre perioder i Sverige i ett juridiskt ingenmansland, där avvisnings- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas av praktiska skäl utanför personernas egen kontroll men där uppehållstillstånd inte beviljas.
 • Förslag 1: Låt det tydligt framgå av utlänningslagen att hänsyn ska tas till praktiska verkställighetshinder redan i grundärenden och att uppehållstillstånd får beviljas av sådana skäl.
 • Förslag 2: För in begreppet praktiska verkställighetshinder i den bestämmelse som möjliggör för Migrationsverketatt bevilja uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet avlägsnandebeslut.
 • Förslag 3: För in en ny bestämmelse som uttryckligen anger att uppehållstillstånd får beviljas om ett avlägsnandebeslut har preskriberats, om inte den enskilda personens eget agerande varit den avgörande orsaken till att beslutet inte kunnat verkställas.
 • Förslag 4: Tillsätt en utredning om statslösas rättsliga ställning och införandet av en statslöshetsprocedur.

Särskild utredare: Anna Lundberg

Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!