.
Uppehållsrätten
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • EU-rätt
  • Förvaltningsrätt

Uppehållsrätten

Katarina Hyltén-Cavallius

- för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Planerad utgivning under mars 2024.
39900

399 kr (exkl. moms)

Uppehållsrätten

Uppehållsrätten

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Hur ser rätten att uppehålla sig i Sverige för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar ut? Vilken betydelse har unionsmedborgarskapet som status och hur ska den EU-rättsliga utvecklingen och EU-domstolens avgöranden på området förstås?

Denna bok ger svar på dessa frågor. Med dess hjälp kan läsaren hitta fram till relevant EU-rättslig lagstiftning och case law från EU-domstolen för att sedan sätta detta i kontexten svensk lagstiftning och rättstillämpning.

Boken är tänkt både att användas i undervisning i juridiska kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt av verksamma praktiker som stöter på frågor om uppehållsrätt för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i sin yrkesutövning.

Den består av tre delar: 1. Unionsmedborgares uppehållsrätt; 2. Härledd uppehållsrätt för familjemedlemmar; 3. Rätten till likabehandling.