.
Uppehållsrätten
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • EU-rätt
  • Förvaltningsrätt

Uppehållsrätten

Katarina Hyltén-Cavallius

- för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Planerad utgivning under mars 2024.
0
Uppehållsrätten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Hur ser rätten att uppehålla sig i Sverige för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar ut? Vilken betydelse har unionsmedborgarskapet som status och hur ska den EU-rättsliga utvecklingen och EU-domstolens avgöranden på området förstås?

Denna bok ger svar på dessa frågor. Med dess hjälp kan läsaren hitta fram till relevant EU-rättslig lagstiftning och case law från EU-domstolen för att sedan sätta detta i kontexten svensk lagstiftning och rättstillämpning.

Boken är tänkt både att användas i undervisning i juridiska kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt av verksamma praktiker som stöter på frågor om uppehållsrätt för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i sin yrkesutövning.

Den består av tre delar: 1. Unionsmedborgares uppehållsrätt; 2. Härledd uppehållsrätt för familjemedlemmar; 3. Rätten till likabehandling.