Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag till hur uppdragstagares rätt till arbetslöshetsersättning ska regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) m.m.
Tryckt upplaga: