.
Uppdrag: Samverkan 2018. SOU 2018:12. Många utmaningar återstår
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Uppdrag: Samverkan 2018. SOU 2018:12. Många utmaningar återstår

Delbetänkande från Delegationen för unga och nyanlända till arbete

18000

180 kr (exkl. moms)

Uppdrag: Samverkan 2018. SOU 2018:12. Många utmaningar återstår

Uppdrag: Samverkan 2018. SOU 2018:12. Många utmaningar återstår

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 223
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824760-0
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, har sedan 2014 i uppdrag att främja samverkan om unga, och sedan februari 2017 om nyanlända, mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner för att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

De utgångspunkter delegationen har haft i arbetet med detta betänkande är följande;
 • Alla unga och nyanlända ska ges möjlighet att arbeta eller studera.
 • En väl fungerande samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är särskilt viktig när det gäller att rusta individer som har svårigheter att etablera sig i arbetslivet. Samverkan måste vara ett naturligt tillstånd för de samverkande parterna.
 • Samverkan är ett medel, inte ett mål. Samverkan måste för att kunna motiveras vara resultatinriktad. En väl fungerande uppföljning av den verksamhet som sker i samverkan är nödvändig.
 • En väl fungerande samverkan mellan stat och kommun förutsätter att det finns utrymme och stöd för att anpassa den arbetsmarknadspolitiska verksamheten till lokala och regionala förhållanden.
 • Arbetsförmedlingen och kommunerna ska erbjuda de arbetsgivare som vill och vågar rekrytera brett och otraditionellt ett ändamålsenligt stöd. Förståelse för arbetsgivarnas behov och goda arbetsgivarkontakter, samordnade olika offentliga aktörer emellan, är en förutsättning för framgångsrik samverkan.
  Separat bilaga, se Relaterade produkter, till höger.

  Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!