Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:3
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:3

9500

95 kr (exkl. moms)

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:3

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:3

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 132
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824757-0
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Efter dataskyddsreformen (SOU 2017:39, se Relaterade produkter till höger) finns det två grundregelverk för personuppgiftsbehandling:
 • dataskyddsförordningen och
 • brottsdatalagen

All personuppgiftsbehandling måste förhålla sig till någon av dem. Personuppgiftsbehandling vid registrering av föreläggande av ordningsbot och strafföreläggande ligger inom brottsdatalagens tillämpningsområde. Även personuppgiftsbehandling vid uppbörd av böter ligger inom brottsdatalagens tillämpningsområde utom när det gäller uppbörd av vissa viten som omfattas av dataskyddsförordningens tillämpningsområde.

Personuppgiftsbehandling vid registrering av strafförelägganden och förelägganden om ordningsbot ska styras av bestämmelserna om gemensamt tillgängliga uppgifter i polisens brottsdatalag och Tullverkets brottsdatalag. Det kräver inga ändringar i dessa författningar.

Köp ett exemplar av Ds:n för att ta del av de kompletta förslagen!

Utredare: Sofie Lindblom