Upp till 18
Barnombudsmannen

Upp till 18

26000

260 kr (exkl. moms)

Ny utgåva! Färska fakta om en femtedel av Sveriges befolkning!Beskriver barns levnadsförhållanden i siffror, generellt och över tiden. Här finns uppgifter om bl.a. barns hälsa, situationen i förskolan och skolan, fridtidsvanor och familjeförhållanden. Ett särskilt kapitel behandlar barn i utsatta situationer.Lyfter fram skillnader mellan olika grupper barn beroende på exempelvis ålder, kön, ursprung och familjesituation. Även förändringar över tid följs upp.
Publicerad i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Vill du vara säker på att få alla kommande rapporter från Barnombudsmannen så snart de kommer från trycket? Teckna stående order!