Upp till 18
 • barn
 • BAS
 • BO
 • SCB
 • siffror
 • ungdom

Upp till 18

Fakta om barn och ungdom

26000

260 kr (exkl. moms)

Upp till 18

Upp till 18

 • Utgivare: Barnombudsmannen
 • Upplaga: 6
 • Omfång: 204
 • Utgiven: 2010
 • ISBN/Best.nr: 978-918744871-3
 • Ämnen: Sociala frågor

Om boken

Ny utgåva! Färska fakta om en femtedel av Sveriges befolkning!

Beskriver barns levnadsförhållanden i siffror, generellt och över tiden. Här finns uppgifter om bl.a. barns hälsa, situationen i förskolan och skolan, fridtidsvanor och familjeförhållanden. Ett särskilt kapitel behandlar barn i utsatta situationer.
Lyfter fram skillnader mellan olika grupper barn beroende på exempelvis ålder, kön, ursprung och familjesituation. Även förändringar över tid följs upp.
Publicerad i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).

Vill du vara säker på att få alla kommande rapporter från Barnombudsmannen så snart de kommer från trycket? Teckna stående order!