.
Ungdomsvård och ungdomstjänst. Brå rapport 2011:10
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Ungdomsvård och ungdomstjänst. Brå rapport 2011:10

En utvärdering av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare

17800

178 kr (exkl. moms)

Ungdomsvård och ungdomstjänst. Brå rapport 2011:10

Ungdomsvård och ungdomstjänst. Brå rapport 2011:10

Om publikationen

Allt fler unga döms till jobb utan lön...

År 2007 infördes den s.k. ungdomstjänsten en egen påföljd för ungdomsbrott, som en ersättning för både böter och ungdomsvård inom socialtjänsten. Här presenteras resultaten av denna påföljdsreform.
Resultaten visar att ungdomstjänst blivit den vanligaste påföljden sedan reformen infördes. Samtidigt konstateras stora skillnader mellan olika tingsrätter när det gäller andelen ungdomar som dömts tll ungdomsvård, ungdomstjänst eller dagsböter.
Tar också upp socialtjänstens agerande i olika kommuner och efterlyser bättre vägledning och riktlinjer, t.ex. när det begreppet särskilt vårdbehov. Målet är att uppnå en mer enhetlig syn på vilka ungdomar som kvalificerar sig för ungdomsvård och i vilka fall ungdomstjänst är en lämpligare påföljd.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.