.
Ungdomsrån. Brå rapport 2021:19
 • Övrigt
 • Straffrätt
 • Socialrätt
 • Rättsväsendet
 • Ordning och säkerhet
 • Sociala frågor

Ungdomsrån. Brå rapport 2021:19

En kartläggning av nuläge och utveckling

24400

244 kr (exkl. moms)

Ungdomsrån. Brå rapport 2021:19

Ungdomsrån. Brå rapport 2021:19

Lagerstatus: Få i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Omfång: 134
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Brå Rapport 2021
 • ISBN/Best.nr: 978-918859952-0
 • Ämnen: Övrigt, Straffrätt, Socialrätt
 • Taggar: Rättsväsendet, Ordning och säkerhet, Sociala frågor

Om publikationen

Nu tittar jag mig alltid över axeln, sa en av de ungdomar som intervjuats med anledning av denna kartläggning av ungdomsrånen i Sverige. Han blev rånad en kväll av två maskerade ungdomar i närheten av skolan, och i rapporten delar han och andra ungdomar med sig av sina erfarenheter - både de som dömts för rån och de som blivit utsatta för rån. I rapporten redovisas också ungdomsrånens karaktär utifrån en genomgång av drygt 900 förundersökningar för perioden 2015–2019. Rapporten omfattar redovisningar av exempelvis:

 • vanliga rånbyten
 • tillvägagångssätt
 • relationen mellan misstänkta gärningspersoner och de brottsutsatta
 • förekomsten av vapen, uttalade hot och våld

För första gången har Brå även tittat på förekomsten av maktutövning och förnedringsinslag i samband med rån. Brå har också särskilt studerat rånen bland misstänkta flickor, vilka delvis skiljer sig från rån där enbart pojkar är misstänkta. Enligt både statistiken över anmälda rån och ungdomars självrapporterade utsatthet för rån, har ungdomsrånen ökat i Sverige under senare år. För att brottsförebyggande aktörer ska kunna sätta in rätt åtgärder mot den här typen av kriminalitet behövs kunskap.