Unga direkt
Barnombudsmannen

Unga direkt

7000

70 kr

Denna publikation beskriver metoden som Barnombudsmannen använde för att lyssna till drygt 100 barn och ungdomar i den sociala barnavården.Genom att arbeta med Unga Direkt får du viktig kunskap, information, idéer och synpunkter från barn och ungdomar själva. Publikationen vänder sig till dig som arbetar med barn som lever i en utsatt situation men den kan med fördel även användas av dig som arbetar med barn i andra sammanhang.
Abonnera på rapporter från Barnombudsmannen – teckna stående order.
Produktdetaljer: