Undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum, föreskrifter
Räddningsverket

Undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum, föreskrifter

5500

55 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: