Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital, föreskrifter
Riksskatteverket

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital, föreskrifter

2500

25 kr

Ändr. 3 §. I kraft 15 juni 2003.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: