Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital; föreskrifter
Skatteverket

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital; föreskrifter

6000

60 kr

Ändrad genom SKVFS 2008:23.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: