Undantag från skatteplikt för omsättning avseende sjukvård, tandvård och social omsorg enligt mervärdesskattelagen, rekommendationer
Riksskatteverket

Undantag från skatteplikt för omsättning avseende sjukvård, tandvård och social omsorg enligt mervärdesskattelagen, rekommendationer

2700

27 kr

Produktdetaljer: