Undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor; upphävda föreskrifter
Läkemedelsverket

Undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor; upphävda föreskrifter

5500

55 kr (exkl. moms)

Upphäver LVFS 2005:7.
Tryckt upplaga: