Undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, föreskrifter FoHMFS 2014:3
Folkhälsomyndigheten

Undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, föreskrifter FoHMFS 2014:3

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: