UFB Skolabonnemang
Norstedts Juridik

UFB Skolabonnemang

507200

5,072 kr (exkl. moms)

Innehåller de delar av Utbildningsväsendets författningsböcker som rör gymnasieskolan, grundskolan och förskolan samt rättspraxis. Följande produkter ingår: Övergripande bestämmelser, Skolans författningar HT + VT , Kommunala avtal , Arbetsmiljö och Rättspraxis. För att du ska ha ett komplett skolpaket och förstå de faktiska konsekvenserna av lagstiftningen har vi lagt till UFB 6, Rättspraxis i skolan, som innehåller beslut från Skolverket, JO, Skolväsendets Överklagandenämnd, Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och kammar- och hovrätterna. UFB 6, Rättspraxis i skolan, är den enda i sitt slag på marknaden. En komplett sammanställning av vägledande praxis i skolan.

UFB-serien en klassiker som hjälpt skolledare i 30 år!