UFB Skola-Högskoleabonnemang
Norstedts Juridik

UFB Skola-Högskoleabonnemang

511800

5,118 kr (exkl. moms)

Denna prenumeration innehåller Utbildningsväsendets författningsböcker inom alla skolformernas områden (från förskola till universitet), dock ej böckerna om arbetsmiljö och rättspraxis. Följande böcker ingår: Övergripande bestämmelser, Skolans författningar HT och VT, Universitet och Högskola, Kommunala avtal och Statliga avtal. (UFB 1, 2 HT, 2 VT, 3, 4s och 4k).

UFB-serien en klassiker som hjälpt skolledare i över 30 år!