UFB Skola-Högskoleabonnemang
Norstedts Juridik

UFB Skola-Högskoleabonnemang

UFB 1, 2 ht, 2 vt, 3, 4s och 4k

532300

5,323 kr (exkl. moms)

Denna prenumeration innehåller Utbildningsväsendets författningsböcker inom alla skolformernas områden (från förskola till universitet), dock ej böckerna om arbetsmiljö och rättspraxis. Följande böcker ingår: Övergripande bestämmelser, Skolans författningar HT och VT, Universitet och Högskola, Kommunala avtal och Statliga avtal. (UFB 1, 2 HT, 2 VT, 3, 4s och 4k).
Tryckt upplaga: