UFB Komplett abonnemang
Norstedts Juridik

UFB Komplett abonnemang

UFB 1, 2 HT, 2 VT , 3, 4 s, 4k, 5 och 6

663200

6,632 kr (exkl. moms)

Denna prenumeration innehåller alla delar av Utbildningsväsendets författningsböcker. Följande produkter ingår: Övergripande bestämmelser, Skolans författningar HT+VT, Universitet och högskolor, Kommunala avtal, Statliga avtal, Arbetsmiljö och Rättspraxis. (UFB 1, 2 HT, 2 VToch 3-6). För närmare beskrivning av innehållet i de olika produkterna, sök på respektive titel!
Tryckt upplaga: