UFB Högskoleabonnemang
Norstedts Juridik

UFB Högskoleabonnemang

UFB 1, 3, 4s, 5

361200

3,612 kr (exkl. moms)

Denna prenumeration innehåller de delar av Utbildningsväsendets författningsböcker som rör universitet och högskola (dock ej arbetsmiljö). Följande böcker ingår: Övergripande bestämmelser, Universitet och högskolor, Statliga avtal och Arbetsmiljö i skola och högskola. (UFB 1, 3 och 4s, 5). Arbetsmiljöfrågor är en viktig del av högskoleadministrationen och för att Högskoleabonnemanget ska bli komplett har vi lagt till UFB 5, Arbetsmiljö i skola och högskola.
Tryckt upplaga: