UFB e-nytt - prenumeration
Norstedts Juridik

UFB e-nytt - prenumeration

152100

1,521 kr

Samlar de nya författningar från Svensk författningssamling (SFS) som är av intresse för skolan och högskolan. Utkommer ca 5-10 ggr/år per e-post. UFB-nytt finns även i tryckt form, och ges ut i häften med innehållsförteckning ca 4-6 ggr/år. Se länk nedan!

UFB-serien en klassiker som hjälpt skolledare i över 30 år! UFB nytt/e-nytt uppdaterar UFB 1, 2, 3 och 5 i UFB-serien! UFB-nytt distribueras både i tryckt och digital version. Mer information och beställning av UFB e-nytt+ länk till UFB e-nytt UFB E-nytt
Produktdetaljer: