.
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23
  • Offentlig rätt
  • Skola och utbildning
  • Förvaltningsrätt
  • Utbildning

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23

Lars Werner, Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom
0
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras årligen.