UFB 6 Rättspraxis i skolan 2019/20
Norstedts Juridik

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2019/20

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras årligen.
Digital utgåva: