UFB 6 Rättspraxis i skolan 2016/17
Norstedts Juridik

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2016/17

103500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1 035 kr

UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från
 • - Skolverket/Skolinspektionen,
 • - Överklagandenämnden, och
 • - Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker.Även domar från
 • - Arbetsdomstolen,
 • - kammarrätterna,
 • - Regeringsrätten, och
 • - Högsta domstolen.Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister ochuppdateras årligen.
 • Tryckt upplaga:

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras årligen.
  Målgrupp
  Skolledare, Studerande
  Digital upplaga: