UFB 6 Rättspraxis i skolan 2015/16
Wolters Kluwer

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2015/16

99800

998 kr (exkl. moms)

UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från
  • - Skolverket/Skolinspektionen,
  • - Överklagandenämnden, och
  • - Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker.Även domar från
  • - Arbetsdomstolen,
  • - kammarrätterna,
  • - Regeringsrätten, och
  • - Högsta domstolen.Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister ochuppdateras årligen.
  • Produktdetaljer: