UFB 6 Rättspraxis i skolan 2015/16
Wolters Kluwer

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2015/16

99800

998 kr (exkl. moms)

UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område.


Ett stort antal beslut från
 • - Skolverket/Skolinspektionen,
 • - Överklagandenämnden, och
 • - Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker.


  Även domar från
 • - Arbetsdomstolen,
 • - kammarrätterna,
 • - Regeringsrätten, och
 • - Högsta domstolen.

  Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister och
  uppdateras årligen.
 • Produktdetaljer: