UFB 6. Rättspraxis i skolan
Norstedts Juridik

UFB 6. Rättspraxis i skolan

Utbildningsväsendets författningsböcker, stående order

116300

1,163 kr (exkl. moms)

Innehåller rättspraxis på skolans område, även barnomsorg och fristående skolor. Ett stort antal beslut från Skolverket, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från Arbetsdomstolen, kammarrätterna, Regeringsrätten och Högsta domstolen. Boken innehåller utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet. Uppdateras årligen.* * * *En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post).
Tryckt upplaga: