UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2017/18
Norstedts Juridik

UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2017/18

84800

848 kr (exkl. moms)

Författningssamling på arbetsmiljöområdet med bestämmelser som är relevanta för skola och högskola. Förutom den grundläggande lagstiftningen arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen innehåller samlingen författningar inom områdena arbetskador, arbetsutrustning, speciella skadesrisker, lokaler, elsäkerhet, brandfarliga varor samt om individen och arbetsmiljön.