UFB 3. Universitet och högskolor - stående order
Norstedts Juridik

UFB 3. Universitet och högskolor - stående order

Utbildningsväsendets författningsböcker

98300

983 kr (exkl. moms)

En författningssamling med regler för högskolor och universitet. I boken finns också regler om vissa eftergymnasiala utbildningar, om offentlig upphandling och om bidrag och ersättningar samt instruktioner för relevanta myndigheter och forskningsinstitut. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.* * * *En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post).
Tryckt upplaga: