UFB 2 VT Skolans författningar 2019
Norstedts Juridik

UFB 2 VT Skolans författningar 2019

114400

1,144 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

UFB 2 är en heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och hänvisningar som gör det lättare att orientera sig i texten. Författningssamlingen uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal. UFB 2 vt 2019 är uppdaterad med författningar som publicerats t.o.m. 31 januari 2019.
Produktdetaljer: