UFB 1. Övergripande bestämmelser - stående order
Norstedts Juridik

UFB 1. Övergripande bestämmelser - stående order

Utbildningsväsendets författningsböcker

113600

1,136 kr (exkl. moms)

En författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.* * * *En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post).
Tryckt upplaga: