UFB 1 Övergripande bestämmelser 2018/19
Norstedts Juridik

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2018/19

109200

1,092 kr (exkl. moms)

En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Utgåvan 2018/19 är uppdaterad med Eu:s dataskyddsförordning i utdrag, Lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s datasyddsförordning.
Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.
Produktdetaljer: