UFB 1 Övergripande bestämmelser 2017/18
Norstedts Juridik

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2017/18

103000

1,030 kr

En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.
Produktdetaljer: