Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen. Ds 2015:46
  • spelbolag

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen. Ds 2015:46

16000

160 kr (exkl. moms)

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen. Ds 2015:46

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen. Ds 2015:46

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 51
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Ds 2015:046
  • ISBN/Best.nr: 978-913824357-2
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning

Om boken

För att åstadkomma en mer transparent handläggning av regeringens ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen tydliggörs att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet, och vars överskott går till hästsporten, som kan beviljas tillstånd enligt denna lag. Dessutom föreslås att ett generellt krav införs i lotterilagen om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas.

Vidare föreslås att krav införs på att särskild måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter och att sådan marknadsföring inte särskilt riktar sig till barn och ungdomar under 18 år. Ds:n innehåller även ett förslag om en åldersgräns om 18 år för att delta i tillståndsgivet lotteri.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!