.
Tydligare regler vid konsumentavtal. Ds 2019:3
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Tydligare regler vid konsumentavtal. Ds 2019:3

9700

97 kr (exkl. moms)

Tydligare regler vid konsumentavtal. Ds 2019:3

Tydligare regler vid konsumentavtal. Ds 2019:3

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 111
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824905-5
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Förslag som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, företrädesvis i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Genom tydligare regler blir det enklare för konsumenterna och näringsidkarna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter som de har.

Det handlar bland annat om den information som en näringsidkare ska lämna till en konsument innan ett avtal ingås. Det är även fråga om ett antal bestämmelser som gäller konsumentens ångerrätt. Exempelvis ska en näringsidkare vara skyldig att överlämna ett formulär till konsumenten som kan användas för att ångra ett avtal. Vidare föreslås en bestämmelse om när risken för en vara går över på konsumenten i vissa fall när varan transporteras till konsumenten. Slutligen föreslås en bestämmelse om att en konsument har rätt att få tillbaka sådant som konsumenten har betalat till följd av ett ogiltigt avtalsvillkor. Bakgrunden till förslagen är en översyn av genomförandet av EU:s direktiv om konsumenträttigheter från 2011.