Tydligare ledarskap i skolan och förskolan. Förslag till en ny rektorsutbildning
Utbildningsdepartementet

Tydligare ledarskap i skolan och förskolan. Förslag till en ny rektorsutbildning

17100

171 kr

Föreslår en utbildning som ska omfatta tre delar av särskild betydelse ur nationell synvinkel:

skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt utbildning i skolledarskap. Vidare föreslås att utbildningen leder till 30 högskolepoäng och att den är obligatorisk för nyanställda rektorer.

Produktdetaljer: