Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs. Prop. 2016/17:191
Justitiedepartementet

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs. Prop. 2016/17:191

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.För att ett sådant beslut ska kunna verkställas får en utlänning, om det behövs, omhändertas under högst 24 timmar, och om det finns särskilda skäl under ytterligare 4 timmar. Efter ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om förvar ska de åtgärder få vidtas som behövs för att ulänningen ska kunna få nödvändiga resehandlingar.