.
Tvistlösning inom affärsrätten
  • Förmögenhetsrätt
  • Processrätt

Tvistlösning inom affärsrätten

Niklas Arvidsson, Birgitta Nyström, Peter Westberg

En antologi

Produkt-id: 4463280455724
ID: 619AE4D2D8B12427852584320049EA44

492 kr (exkl. moms)

Tvistlösning inom affärsrätten

Tvistlösning inom affärsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forsknings- och seminarieverksamhet på centrala förmögenhetsrättsliga områden. En av ACLU:s uppgifter är att regelbundet publicera böcker som består av originalbidrag från forskare eller praktiker som har anknytning till ACLU. Målsättningen för ACLU:s publikationer är att de ska belysa praktiskt relevanta frågor och utvecklingstendenser inom affärsrätten på ett sätt som tillmötesgår höga rättsvetenskapliga krav.

Detta är ACLU:s andra antologi och har tvistlösning som övergripande tema. Boken vill tillgodose både behov hos dem som arbetar med affärsrättslig tvistlösning i praktiken och det stora samhällsbehovet av fördjupad rättsvetenskaplig kunskap på området. Vissa bidrag ägnar sig även väl för undervisningsändamål inom de många utbildningar som behandlar olika aspekter av affärsrättslig tvistlösning.

Ur innehållet:

Rättslig konfliktlösning i par och i trekant – vad kännetecknar dessa och när kommer de till användning?
Håkan Hydén och Staffan Michelson

Lägre kostnader för arbetsgivare vid uppsägningstvister
Birgitta Nyström

Tolkning av skiljeklausul
Rolf Dotevall

The Swedish “Belgor” case and the scope and applicability of arbitral agreements
Finn Madsen

Adjudication – något för den konfliktbenägna svenska byggbranschen?
Anders Ingvarson och Daniel Holmdahl

Provisoriskt domstolsskydd mot kontraktsbrott – en analys av NJA 2018 s. 189
Peter Westberg

Entreprenadbesiktning i en byggmästarbildad bostadsrättsförening
Niklas Arvidsson och Per Samuelsson

Något om stiftelser och bristen på tvister
Katarina Olsson

Diskretionär rättstillämpning och rättsbildning genom prejudikat inom förmögenhetsrätten
Boel Flodgren

Till frågan om avgränsningen mellan förvaltningsmyndighets och domstols kompetens – näringsrättslig reglering på upphovsrättens område
Johan Axhamn

Processuell autonomi eller harmoni? Om EU-rättens påverkan på den svenska civilprocessen
Jörgen Hettne

Normgivning, skydd för konsumenter och tvistlösning
Ola Svensson

Ideella organisationers medverkan i tvister på dataskyddsrättens område
Jonas Ledendal

Spridning av information om dom i immaterialrättsliga intrångsmål
Ulrika Wennersten

Rätten att välja ombud – en fråga om rättsskyddsförsäkringens omfattning
Eva Lindell-Frantz

Behandling av allmänna förmånsrätter vid åtaganden enligt insolvensförordningens artikel 36
Michael Bogdan

Related : 'BB98F4F361E5B04685258122004B1130', 'P000045130'
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139311591.png", "type"=>"print", "product_id"=>"619AE4D2D8B12427852584320049EA44", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"619AE4D2D8B12427852584320049EA44", "verkid"=>"619AE4D2D8B12427852584320049E9E01", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt", "Processrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt", "Processrätt"], "subtitle"=>"En antologi", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1013", "id"=>"762B2DDDE32F2F3AC1257D340034E39C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Niklas", "lastname"=>"Arvidsson"}, {"contact_id"=>"1117", "id"=>"8444995A11A1EF18C125765400467983", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Birgitta", "lastname"=>"Nyström"}, {"contact_id"=>"0894", "id"=>"63361108E8F11AE2C12575E70025750E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Westberg"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"146", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"344", "size"=>"402", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2020", "publicerat_datum"=>"2020-03-12", "publicerat_timestamp"=>1583971200, "related_products"=>["BB98F4F361E5B04685258122004B1130", "P000045130"]}