.
Tvistlösning genom skiljeförfarande
  • Processrätt
  • Skiljedom

Tvistlösning genom skiljeförfarande

Johan Kvart, Bengt Olsson

En handledning till lagen om skiljeförfarande

58000

580 kr (exkl. moms)

Tvistlösning genom skiljeförfarande

Tvistlösning genom skiljeförfarande

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Civilrättsliga tvister som parterna inte löser själva avgörs normalt i domstol. Skiljeförfarande är ett alternativt sätt att avgöra en sådan tvist. Fördelarna med ett skiljeförfarande framför en rättegång brukar sägas vara att det går snabbare, att parterna själva kan välja vem som ska avgöra tvisten och att skiljeförfarandet inte är offentligt. Lagreglerna finns i lagen om skiljeförfarande.

I Tvistlösning genom skiljeförfarande görs en systematisk genomgång av lagen om skiljeförfarande och övriga bestämmelser som har betydelse för svenska och internationella skiljeförfaranden. Meningen är att boken ska kunna användas både som en introduktion till skiljedomsrätten och som en handledning till lagen om skiljeförfarande. Boken inleds med en beskrivning av hur ett skiljeförfarande går till i praktiken, och fördelar och nackdelar med ett skiljeförfarande jämfört med en rättegång diskuteras. Inledningsvis redovisas också lagens uppbyggnad och bakomliggande principer.

Denna fjärde upplaga är reviderad med hänsyn till 2019 års ändringar i lagen om skiljeförfarande. Vidare behandlas ny praxis från bl.a. Högsta domstolen.

Tvistlösning genom skiljeförfarande vänder sig till såväl studenter som jurister och andra som vill ha kunskap om den svenska skiljedomslagstiftningen. Som bilagor ingår bl.a. lagtexten till lagen om skiljeförfarande och kommenterade exempel på skiljeklausuler.