.
Tvistfinansiering
  • Processrätt

Tvistfinansiering

Johan Skog, Carl Persson
54000

540 kr (exkl. moms)

Tvistfinansiering

Tvistfinansiering

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Tvistfinansiering är en introduktion och handledning som syftar till att behandla de frågor som kan uppkomma i samband med tredjepartsfinansiering av tvister.

I boken diskuteras bl.a. vilka olika typer av tvistfinansiering som förekommer, vilka skäl som finns att söka tvistfinansiering, vilka aktörer som är en del av tvistfinansieringsmarknaden, hur själva finansieringsprocessen går till och hur ett tvistfinansieringsavtal kan se ut. Därtill redogörs för ett antal juridiska frågor beträffande vad tvistfinansiering kan anses vara för typ av rättsfigur, vilken betydelse Advokatsamfundets regler har för tvistfinansiering, vilka effekter tvistfinansiering kan ha på rättegångskostnadsfördelningen, liksom vad som gäller beträffande jäv och eventuell informationsskyldighet om att en part ingått ett tvistfinansieringsavtal - bland mycket annat.

Framställningen riktar sig till advokater, skiljedomare, bolagsjurister och dem som i sin yrkesutövning kan komma i kontakt med tvistfinansiering eller som av andra skäl vill veta mer om hur risker och kostnader som uppstår i samband med tvister kan hanteras genom finansiering från en extern part.