.
Tvistemålsprocessen I
  • Processrätt

Tvistemålsprocessen I

Thore Brolin, Magnus Widebeck, Åke Rehnström, Fanny Gleiss Wilborg

En handledning för förberedelsen

Produkt-id: 4335666233388
ID: S-119943C7376B948A85258018003EBF
Tvistemålsprocessen I
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

TVISTEMÅLSPROCESSEN I. En handledning för förberedelsen går i detalj igenom förberedelsen från ansökan om stämning till huvudförhandling. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under denna fas av processen.Tvistemålsprocessen I innehåller ett flertal belysande exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena. Boken är oumbärlig för alla som kommer i kontakt med tvistemålsprocesser i egenskap av part, ombud eller domare.Tvistemålsprocessen I kompletteras av Tvistemålsprocessen II. En handledning för huvudförhandlingen, av samma författare.THORE BROLIN är f.d. rådman vid Stockholms tingsrättÅKE REHNSTRÖM var lagman vid Nacka tingsrättMAGNUS WIDEBECK är lagman vid Nyköpings tingsrättFANNY GLEISS WILBORG är chefsrådman vid Södertörns tingsrätt
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139206187.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-119943C7376B948A85258018003EBF", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-119943C7376B948A85258018003EBFAC", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F450047FEDC5", "subject_areas"=>["Processrätt"], "subjects"=>["Processrätt"], "subtitle"=>"En handledning för förberedelsen", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1276", "id"=>"9DC48144F6854DDDC1257927004F7852", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Thore", "lastname"=>"Brolin"}, {"contact_id"=>"1334", "id"=>"A478ED18F6272204C1257927004F98E9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Magnus", "lastname"=>"Widebeck"}, {"contact_id"=>"1018", "id"=>"773312E8615EDE42C1257927004F9005", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Åke", "lastname"=>"Rehnström"}, {"contact_id"=>"1554", "id"=>"C41112BA5DBA5596C1257D3F003FD8D1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Fanny", "lastname"=>"Gleiss Wilborg"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2016.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139206187", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"5", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2016", "publicerat_datum"=>"2016-08-24", "publicerat_timestamp"=>1471996800, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}