.
Tvistelösning i arbetsrätten

Tvistelösning i arbetsrätten

Lars Gellner, Lars Sydolf

Förhandling och process

Produkt-id: 6071370449062
ID: BE9CF30E83FD41128525819800493E00

893 kr (exkl. moms)

Tvistelösning i arbetsrätten

Tvistelösning i arbetsrätten

Lagerstatus: Få i lager

Om boken

Beskriver regelverk och praxis för förhandlingar och rättegång i arbetsrättsliga tvister. Förfarandet i tvistelösning och rättegång inom arbetsrätten skiljer sig på många sätt från det i vanliga civilrättsliga tvister.

För att underlätta förståelsen refereras till en stor mängd domar från Arbetsdomstoeln och Högsta domstolen. Tar även upp praktiska frågor för parterna vid handläggning av arbetsrättstvister. Boken vänder sig till förhandlare, advokater, fackliga företrädare och andra som deltar i arbetsrättsliga tvister.

Ur innehållet

  • förhandlingsskyldighet och preskription
  • skiljeklausuler
  • gången i Arbetsdomstolen
  • bevisfrågor i anställningsskyddsmål och diskrimineringsmål
  • rättegångskostnader
  • särskilt om tvister om arbetsskyldighet och tvister om lönefordringar

Lars Gellner är arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.Lars Sydolf är chefsjurist på arbetsgivarförbundet Industri- och kemigruppen.Författarna har lång erfarenhet från förhandlingar och processer i arbetsrättstvister.

Läs recension i Lag & Avtal här!

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139106869.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"BE9CF30E83FD41128525819800493E00", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"BE9CF30E83FD41128525819800493E00", "verkid"=>"BE9CF30E83FD41128525819800493D9C1", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv", "Straffrätt"], "subtitle"=>"Förhandling och process", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0637", "id"=>"3C3853D9A13FA10EC12575AF003DBD15", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars", "lastname"=>"Gellner"}, {"contact_id"=>"0303", "id"=>"0A5F8CD7A89A6917C12579FC005CAEBF", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars", "lastname"=>"Sydolf"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"4", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"583", "size"=>"350", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2005", "publicerat_datum"=>"2005-08-10", "publicerat_timestamp"=>1123632000}